Från 1997 har namnen på Jaktvårdsområdena förändrats till Viltvårdsområden (Vvo).

Jakt

Snabbfakta viltvårdsförening:

Adress: Långsele Viltvårdsområde, Långsele 43, 921 92 Lycksele

Jaktkort: Småvilt årskort 150 kr, Dagkort 75 kr, Veckokort 500 kr

Björnjakt endast tillåtet på årskort.

Ordförande: Kenneth Edlund, tel. 070-308 47 55

Kassör: Nils-Olof Fransson, tel 070-316 55 09 

Bankgiro: 5927-6089

Swish: 123 481 92 49

Årsmöte 2017

* Långsele Viltvårdsområde hade årsmöte den 9 juli 2017. Kenneth Edlund omvaldes till ordförande. Styrelseledamöten Kjell-Åke Båtsman omvaldes för 2 år och nyval av Fredrik Larsson, till suppleant valdes Stig Barrestål och David Jonsson. Övriga i styrelsen är Göte Norberg, Kenneth Edlund och Nils-Olof Fransson. Revisorer Ingemahr Gustafsson och Haldo Eriksson med Sven Roosqvist som ersättare. Till adjungerande sekreterare valdes Martin Axelsson.

* Ombud till Lycksele/Örträsk jaktvårdskrets omvaldes Kjell-Åke Båtsman med Fredrik Larsson som ersättare.

* Jägare som vill deltaga skall anmäla sig till kassören Nils-Olof Fransson senast söndag 31 augusti. Anmälningsavgift 350 kr och förskottsavgiften 1000 kr betalas in på bankgiro el. swish. 

* Småviltjakt årskort 150 kr, dagkort 75 kr och veckokort 500 kr. Kortförsäljare Kennet Edlund och Nils-Olof Fransson.

* Björnjakt endast på årskort, i Holmen skog arrende ingår björnjakt, men jägare måste lösa särskilt jaktkort. Inlejd björnhundförare måste lösa gästbevis 150 kr.

* Söndag 20 augusti kl 18.00 inbjudes till Björnpasset på skjutbanan

* Jägarträff fredag 8 sept kl 18.30 i Träffpunkten. Medtag statliga jaktkortet, försäkringsbevis o om du avlagt skjutprovet på annan bana. 

* Ordinarie skjutkvällar på skjutbanan under augusti månad är onsdagar och söndagar, kl 18.00. Skjutledare är Kenneth Edlund, Fredrik Larsson och David Jonsson. Alla betalar medlemsavgiften för skjutbanan 100 kr till kassören Martin Axelsson.

* Jägarna kallas till arbetsdagar lördagarna 22 juli, 5 augi eller 19 augusti, samling

kl 08.00 vid Träffpukten. Jägare som inte har möjlighet att delta vid någon av dessa dagar betalar 500 kr till kassöre.

* Hyra av skjutbana av jägare från andra Vvo, 800 kr/jaktlag, enskild person en el. två gånger 100 kr/tillfälle.

Historik kring jakten i byn

Från omkr 1900 och fram till 1939 var det allemansrätt för byborna att gå ut på jakt under lovlig tid. Jakten skulle naturligtvis följa gällande bestämmelser. Småvilt och fågel fanns det gott om i skogarna. På vårarna var orrar och tjäder fridlysta, men det berättas att en och annan jägare smög sig ut på vårkvällarna för att skjuta en speltjäder. Intresset att jaga ekorrar och räv var stort eftersom skinnen gav bra betalt. En höst slog Bernhard Karlsson vad med andra timmerhuggare om att han under vintern enbart skulle jaga ekorrar och ha bättre inkomst än i timmerskogen. Bernhard jagade hela vintern och på våren kunde han redovisa större förtjänst än de som huggit timmer hela vintern. Det fanns inte många älgar i skogarna på den tiden. Det hände att jägarna meddelade varandra om någon sett ett älgspår och de hjälptes åt att spåra älgen tills den kunde skjutas. I många hem var det fattigt och man var tacksam om de blev älgkött i matförrådet. Folk var glada över att kunna hjälpa varandra, att anmäla tjuvjakt var fult.

1939  JAKTVÅRDSKOMMITTÈ

Myndigheterna beslöt att varje by skulle ha en jaktvårdskommité som ansvarade för ordnad och laglig jakt. Jaktkort med viss tilldelning på småvilt och fågel fick lösas.

1943 LÅNGSELE JAKTVÅRDSOMRÅDE BILDAS

Länsjaktvårdsföreningen beslöt 1942 att varje byalag skulle ha jaktvårdsförening. Vid sammanträde 23 maj 1943 beslöts att bilda Långsele-Lomfors Jaktvårdsområde. Båda byarnas marker ingick i  jaktvårdsområdet tillsammans med  Mo & Domsjö AB samt Domänverket, med Örebergsområdet. Stadgarna upplästes och godkändes.

Vid årsmötet 1963 uteslöts Domänverket och Lomfors. Långsele JVO blir ett område och Lomfors bildar ett eget. Området minskas med ett par tusen hektar till 5792 ha.

Första tio åren deltog endast 8 - 10 jägare i älgjakten. Intresset ökade och i mitten av 1950-talet var det drygt 20 jägare, då bildades två jaktlag i Långsele. 2011 är det närmare 30 intresserade älgjägare, uppdelade på Eke-laget och Öre-laget

Björnar har ökat i stort antal i länet och även inom Långsele Viltvårdsområde förekommer björn. Nils-Olof Fransson sköt en björn 2005 och 2010.