Föreningen bildades 1985.

Årsavgift 100 kr familj/hushåll, 50 kr/enskilda.

Bankgiro 515-6336

Swish 123 222 28 18

Ordförande: Ingrid Gustafsson, Långsele 30, 921 92 Lycksele, tel: 070-555 02 17

Kassör: Ethel Gustafsson, Långsele 35, 921 92 Lycksele, tel: 070-680 98 57

Vill du hyra Träffpunkten kontakta Ethel Gustafsson. 

Övriga i styrelsen: Ann-Charlotte Gustafsson, Martin Axelsson, Sigrid Norberg, Asta Eriksson

& Stig Barrestål.

1985 övertog Intresseföreningen skolan som byastuga. Genom omröstning fick skolan namnet

TRÄFFPUNKTEN. Under årens lopp har föreningen investerat och reparerat huset.

Med hjälp av Rolf Eriksson, Lycksele kommun, fick föreningen en trapphiss. Det var en av de

sista hissarna som Boverket delade ut till föreningar. Byafester och andra arrangemang ordnas 

under året.

1991 fyllde byn 250 år, det firades med stora festligheter under fyra sommardagar plus nyårsnatten.

Drygt 1000 personer besökte festligheterna totalt.

 

=========================================================================

Intresseföreningen