Föreningen bildades 13 december 1953.

Årsavgift  50:- kronor.

Postgiro  625 30- 1

Ordförande: Kenneth Edlund, Långsele 43, 921 92 Lycksele tel: 070-308 47 55

Kassör; Sverker Jonsson, Långsele 80, 921 92 Lycksele, tel: 0932 - 310 12

Övriga i styrelsen: Sigrid Norberg, Ann-Charlotte Gustafsson & Martin Axelsson.

 

Idrotter genom åren: skidor, fotboll, terränglöpning, friidrott och gång.

Under senaste årtiondet mest skidor, terränglöpning och motionsaktiviteter

1955-1972 ordnades logdanser på Proåkersberg 4-5 gånger arje sommar,

med stor uppslutning a danslystna.

Idrottsföreningen ÖLIF